ผิวหน้าสวยด้วยกล้วยหอมหากพูดถึงผลไม้ไทย ๆ ที่หาง่ายในบ้านเราอย่างกล้วยหอมแล้ว สาว ๆ หลายคนมักจะนึกถึงเจ้าผลไม้สีเหลืองผลยาวที่ให้พลังงานสูง และช่วยให้อิ่มท้องได้ยาวนาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ ความปลอดภัยของผลิตผล
กรุงเทพฯ-นางพึงพิศ ดุลยพัชร รองอิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลสืบเนื่องจากการเจรจาข้อตกลงทางการค้า...
-
Banana ID

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง ผู้ส่งออกผลิตผลกล้วยหอมทอง
ด้วยเทคโนโลยี ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)
ที่สมบูรณ์แบบตามหลักมาตรฐานสากล เป็นแห่งแรกในประเทศไทย อ่านต่อ...

..............................